Νέα ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας με αρ.διακήρυξης 483/31.05.2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2013 / ΩΡΑ: 14:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου SEE/D/0155/2.2/X – GuardEn: Oλοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την προστασία από τη ρύπανση του εδάφους και για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών”(Υλοποίηση δράσεων πακέτων εργασίας 1-6)»

Δείτε ΕΔΩ τη «Νέα ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας με αρ.διακήρυξης 483/31.05.2013»-Απόφαση έγκρισης 1ου πρακτικού

Δείτε ΕΔΩ την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Διακήρυξης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ Περίληψη ΤΗΣ Διακήρυξης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Διακήρυξη