Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/07/2013 / ΩΡΑ: 08:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1235/16-07-2013 Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Ελληνικό προς Ζόγκα», πρ/σμού:200.000,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 162.595,06 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/07/perilipsizoga.pdf