Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Έργο αναγκαίο για τη δημόσια υγεία και την εξοικονόμηση υδάτων και πόρων η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μεγαλόπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/07/2013 / ΩΡΑ: 14:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ακόμα ένα σημαντικό έργο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα στο Δήμο Μεγαλόπολης βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης» την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013.
«Υλοποιούμε ένα έργο το οποίο έχει άμεση σχέση με την οικονομία διαχείρισης των υδάτων και, το κυριότερο, με τη δημόσια υγεία, καθώς θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες στις τοπικές κοινότητες της Μεγαλόπολης, των Χράνων, της Λυκόσουρας, του Ραψομμάτη, της Νέας Εκκλησούλας, του Μακρυσίου και του Κάτω Μακρυσίου» τόνισε ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «σε συνδυασμό με το έργο της ενίσχυσης των υδάτων της πηγής Σαβαλά αλλάζει τα δεδομένα στην πολιτική ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης».
Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με το Δήμο Μεγαλόπολης, ανέφερε ο Περιφερειάρχης, εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται έργα μέσω του ΕΑΠ, του Ταμείου Πυροπλήκτων και του ΕΣΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης ευχαρίστησε από καρδιάς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την άοκνη προσπάθειά του για την υλοποίηση ενός αναγκαίου έργου το οποίο ήταν όνειρο δεκαετιών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και το οποίο θα έχει τεράστιο κέρδος για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα επιτύχει εξοικονόμηση υδάτων και πόρων.
Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με ανάδοχο την εργοληπτική κοινοπραξία “ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΨΗΣ”, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,50% στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 16 – 04 – 2013 και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 686/18/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσόν της συναπτόμενης σύμβασης είναι 950.050,04€ (με Φ.Π.Α.) και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι έντεκα (11) μήνες δηλαδή έως 18-06-2014.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από πλαστικούς σωλήνες PE τρίτης γενιάς προς αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και χυτοσιδηρούς σωλήνες στις τοπικές κοινότητες:
1. Μεγαλόπολης,
2. Χράνων,
3. Λυκόσουρας,
4. Ραψομμάτη,
5. Νέας Εκκλησούλας,
6. Μακρυσίου και
7. Κάτω Μακρυσίου, του Δήμου Μεγαλόπολης.
Συνολικά πρόκειται να τοποθετηθούν 21.930μ περίπου πλαστικοί σωλήνες, από πολυαιθυλένιο (PE), ονομαστικής διαμέτρου από DN 63mm έως και DN 250mm, εκ των οποίων τα 4.430μ. θα κατασκευαστούν εντός της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης. Επιπλέον της αντικατάστασης του δικτύου, θα πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις με τις υφιστάμενες παροχές ύδρευσης, η τοποθέτηση φρεατίων όπου δεν υπάρχουν και η μεταφορά των υδρομετρητών όπου απαιτείται.