ΠΙΝΑΚΑΣ 30 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 10/7/2013 (αρ. αποφ. 1191-1192)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/07/2013 / ΩΡΑ: 09:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ