ΠΙΝΑΚΑΣ 31 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16/7 /2013 (αρ. αποφ. 1193- 1239)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/07/2013 / ΩΡΑ: 12:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ