ΠΙΝΑΚΑΣ 32 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16/7/2013 (αρ. αποφ.1240 )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2013 / ΩΡΑ: 14:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ