ΠΙΝΑΚΑΣ 34 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 22/7/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/07/2013 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ