Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2013 / ΩΡΑ: 15:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ