Πρόσκληση στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2013, ημέρα