Π Ι Ν Α Κ Α Σ 27 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 28/6 /2013 (αρ. αποφ. 1048-1110 )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2013 / ΩΡΑ: 14:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ