Π Ι Ν Α Κ Α Σ 28 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 2/7 /2013 (αρ. αποφ.1111-1116 )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2013 / ΩΡΑ: 14:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ