Π Ι Ν Α Κ Α Σ 29 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9/7/2013 (αρ. αποφ. 1117-1190)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2013 / ΩΡΑ: 09:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ