Στο ΕΣΠΑ η ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2013 / ΩΡΑ: 07:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 1.249.587,61€

Ειδικότερα,
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.249.587,61€

Το έργο αφορά στην ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της Πύλου, στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. Το κτήριο θα διαμορφωθεί σε 2 επίπεδα, με ξεχωριστές εισόδους, καθώς λόγω της κλίσης του εδάφους, ο ένας χώρος προκύπτει ισόγειος στη μία πλευρά και όροφος στην άλλη, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο, είναι υπόγειος (και μπαζωμένος) στη μια πλευρά και ισόγειος στην άλλη. Το συνολικό εμβαδόν του σταθμού θα είναι 791,40 m2 .
Η κατασκευή είναι ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη σύμφωνα με προδιαγραφές διημέρευσης και φιλοξενίας νηπίων, ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα, τη διάρθρωση των χώρων, τη χρήση υλικών και τους κανόνες ασφαλείας.