Στο ΕΣΠΑ ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άργους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/07/2013 / ΩΡΑ: 14:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 309.200,00 €.

Ειδικότερα,
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 309.200,00 €

Το έργο αφόρα στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των κρισίμων αναγκών των δυο κλινικών , ουρολογικής και καρδιολογικής.

Η ουρολογική κλινική χρειάζεται εξοπλισμό που θα τις επιτρέψει να διενεργεί πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων οι όποιες δεν πραγματοποιούνται έως σήμερα και παραπέμπονται σε αλλά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός αποτελείται από ουρητηροσκόπια , πιστόλι βιοψίας, διαθερμία υπερήχων , laser ουρολογικών επεμβάσεων και ρεζεκτοσκόπιο.

Η καρδιολογική κλινική χρειάζεται εξοπλισμό για την κάλυψη βασικών και κρισίμων αναγκών της λόγω παλαίωσης του εξοπλισμού ή και έλλειψης αυτού.

Έτσι είναι κρίσιμη η προμήθεια holter πίεσης και αναπνευστήρα μαφ που δεν διαθέτει η κλινική, μόνιτορ μαφ που είναι παλαιωμένα, υπερηχοκαρδιογραφο φορητό και καρδιογράφο 12καναλο που δεν διαθέτει η κλινική και ηλεκτρονικά πιεσόμετρα-οξύμετρα που δεν επαρκούν για τις ανάγκες της κλινικής.