Κατατέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η εγγυητική επιστολή του προσωρινού αναδόχου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2013 / ΩΡΑ: 11:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατατέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η εγγυητική επιστολή, ύψους 1.200.000 ευρώ, από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».