Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2013 / ΩΡΑ: 09:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. πρωτ. 30665/2331/30-07-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με τα παρακάτω στοιχεία: Ονομασία – Είδος έργου: «Λειτουργία συνεργείου συστημάτων πέδησης, ανάρτησης αυτοκινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ξυπολιά Βασίλειου του Χρήστου επί της οδού Ασκληπιού 47, της Δ.Κ. Ασκληπιείου Δ.Ε. Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/08/JIPOLIAS.pdf