ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2013 / ΩΡΑ: 13:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ