Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/8/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2013 / ΩΡΑ: 16:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ