Π Ι Ν Α Κ Α Σ 36 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 29/7/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2013 / ΩΡΑ: 10:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ