Χαρακτηρισμός καταλληλότητας ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κολυμβητική περίοδο έτους 2013.

Διαβάστε το άρθρο εδώ