Χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2013 / ΩΡΑ: 15:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ