ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 27659/8682/04.07.2011( ΑΔΑ 4ΑΣ17Λ1-Χ2Ε) απόφασής μας περί ¨Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου¨

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2013 / ΩΡΑ: 08:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ