Δελτίο Τύπου από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2013 / ΩΡΑ: 09:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωστοποιείται ότι στο έργο κατασκευής των δύο (2) γεφυρών στον οδικό άξονα Τρίπολης – Άστρους, τμήμα Κουμπίλα – Λουλούδι, θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην μερική αποκόλληση, λόγω «αστοχίας υλικού», τμήματος του ειδικού μηχανήματος (Caro Varo), με το οποίο τοποθετούνται τα προκατασκευασμένα δοκάρια στις γέφυρες.
Η εμπειρία και η ετοιμότητα των υπευθύνων του έργου, στον τόσο δύσκολο και για πρώτη φορά εφαρμοζόμενο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τρόπο κατασκευής, αλλά και η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας είχε σαν αποτέλεσμα να μη διακινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα κανενός εκ των εργαζομένων.
Μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τη συνεννόηση με τους υπευθύνους της κατασκευάστριας εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι η μόνη επίπτωση στο έργο θα είναι μια δίμηνη καθυστέρηση.
Η τεχνογνωσία και η δυναμική της κατασκευάστριας κοινοπραξίας δημιουργεί την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες ξεπερνώντας τα προβλήματα και το έργο θα παραδοθεί σε χρήση εντός του 2013.