Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2013 / ΩΡΑ: 10:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης Αριθμ. οικ. 725/23/2012 ΦΕΚΒ/5 5.01.2012 ότι σην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας έχει κατατεθεί αίτηση για χορήγηση δικαιώματος Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την διασύνδεση OTE Καλαμάτας – OTE Σπάρτης προκειμένου να λάβουν γνώση όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου.

Στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

 

Λεωνίδας Κυλιντηρέας

Μsc Hλεκτρολόγος Μηχανικάς

ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2721363157