ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/9/2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2013 / ΩΡΑ: 09:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ