Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη για την προμήθεια εγκεκριμένου εντομοκτόνου DIMETHOATE 40EC & ελκυστικής ουσίας για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/09/2013 / ΩΡΑ: 11:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το Τμήμα  Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας ,ύστερα από την αριθμ. 1353 /2-8-2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου , προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ, , για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή για την «Προμήθεια εγκεκριμένου  εντομοκτόνου DIMETHOATE 40EC  & ελκυστικής ουσίας  για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής  αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής Tριφυλίας   της Π.Ε. Μεσσηνίας. » όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , προϋπολογιζόμενης αξίας 21.780,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. (24.611,40 € με  ΦΠΑ 13%)  με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ