Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/09/2013 / ΩΡΑ: 10:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. πρωτ. 57367/4794/10.9.2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
Ονομασία – Είδος έργου: «Λειτουργία συνεργείου μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας Γρίβα Αθανάσιου του Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού, της Δ.Κ. Ασκληπιείου Δ.Ε. Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου».

Δείτε την Ανακοίνωση …

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/09/grivas.pdf