Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2013 / ΩΡΑ: 10:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 8314/492/19-09-2013 έγγραφό της, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),
Ονομασία – Είδος έργου :
«Βελτίωση και επαναχάραξη μέρους του τμήματος Αγία Ελεούσα – Πυργιώτικα –Αρκαδικό της εθνικής οδού Άργος – Ναύπλιο –Θέατρο Επιδαύρου – Παλαιά Επίδαυρος» Π.Ε Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/09/eleousa-purgiotika.pdf