ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2013 / ΩΡΑ: 10:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Επιβλήθηκε την 26/9/2013 από την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας  στον ΟΜΙΛΟ  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΣΠΙΔΑ  που βρίσκεται Θεσσαλονίκης 77-79 Νέα Φιλαδέλφεια με ΑΦΜ 096258227 Δ.Ο.Υ Β΄ Περιστερίου πρόστιμο 500 Ευρώ επειδή δείγμα ( αρ δείγμ 45/12 ) ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ  ‘’ΑΣΠΙΔΑ‘’  500 ml, που συσκευάζεται για τον ΟΜΙΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΣΠΙΔΑ βρέθηκε ότι πρόκειται για μη κανονικό δείγμα ως προς την ελλιπή επισήμανση.  σύμφωνα με την α΄ εξέταση  της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών  κατά παράβαση του άρθρου άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.4177/2013 (Α΄173/8-8-2013) σε συνδυασμό του άρθρου 84 της Α2-861/14-8-2013 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ» (ΦΕΚ 2044/Τ.Β/22-8-2013).