ΠΙΝΑΚΑΣ 41 – Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 28/8 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/09/2013 / ΩΡΑ: 09:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ