ΠΙΝΑΚΑΣ 43 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9-9-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2013 / ΩΡΑ: 13:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ