ΠΙΝΑΚΑΣ 44, Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 18 -9-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2013 / ΩΡΑ: 14:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ