ΠΙΝΑΚΑΣ 45 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 27-9-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2013 / ΩΡΑ: 11:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ