Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/9 /2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/09/2013 / ΩΡΑ: 18:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ