Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/9/2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2013 / ΩΡΑ: 19:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ