Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/9/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2013 / ΩΡΑ: 15:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ