Π Ι Ν Α Κ Α Σ 42 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 6-9-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2013 / ΩΡΑ: 09:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ