Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνας Νικολάκου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2013 / ΩΡΑ: 11:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τρίπολη,23/10/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης – Έργων και Ενημέρωσης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ερωτηθείσα για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σχετικά με έφοδο των «ράμπο» του ΣΔΟΕ και του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου δήλωσε:
Τα όσα αναφέρονται και αφορούν δήθεν έφοδο ή αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στην Οικονομική Διεύθυνση της Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εντελώς αναληθή και άκρως συκοφαντικά και δυσφημιστικά.
Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας και αποκατάσταση της αλήθειας, κατά την 22 & 23/10/2013 διενεργήθηκε προγραμματισμένος, τακτικός έλεγχος της Δ/νσης Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο καλής συνεργασίας και αποτελεσματικότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της κείμενης νομοθεσίας περί της διαδικασίας του Μητρώου Δεσμεύσεων, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και των γενικών αρχών και κατευθυντήριων γραμμών στην υλοποίηση του προϋπολογισμού μας.
Επισημαίνουμε ότι ο προγραμματισμένος, τακτικός έλεγχος, από δύο Υπαλλήλους της ανωτέρω Δ/νσης, αφορά γενικότερα φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και λοιπών φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Για τον εν λόγω έλεγχο, η Υπηρεσία μας είχε εγκαίρως ενημερωθεί, έτσι ώστε τα ζητούμενα στοιχεία και το προσωπικό της Περιφέρειας να είναι άμεσα διαθέσιμα και να προετοιμαστεί ο κατάλληλος χώρος για την εργασία του ελεγκτικού κλιμακίου.