Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Αργολίδας, Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2013 / ΩΡΑ: 09:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ», , στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 27 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.032.795,00€ €.
Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για την κάλυψη των βασικών αλλά και κρίσιμων αναγκών των κλινικών της μονάδας τεχνητού νεφρού και των ΤΕΠ και των χειρουργείων της νοσηλευτικής μονάδας Αργους. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρόκειται να αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο εξοπλισμό ή να συμπληρώσει κενά και ελλείψεις στη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Η αναγκαιότητα προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών προκύπτει από την αύξηση των επεμβάσεων που πραγματοποιεί το Νοσοκομείο καθώς και από την αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών των εν λόγω κλινικών. Ταυτόχρονα καλύπτεται η κρίσιμη ανάγκη εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος εξοπλισμού μέσω της προμήθειας νέων ειδών.