Με την υπ’ αριθ. οικ. 6931/17.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ07Λ1-ΓΩ5) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2013 / ΩΡΑ: 09:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης η οποία έχει ανορυχθεί στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΤΑ» εντός των ορίων της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας και λειτουργία υφιστάμενου υπόγειου αγωγού μεταφοράς υδρευτικού νερού μήκους 3.300μ. περίπου (ισοδύναμο μήκος αγωγού 6.600μ. περίπου) εντός περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR2540003 («ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ») και εκτός των ορίων της Τ.Κ. Έλους για τις υδρευτικές ανάγκες των 742 κατοίκων του οικισμού.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ