Ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακού εξοπλισμού και υποδομών του Νοσοκομείου της Καλαμάτας και η αναδιαρρύθμιση των εξωτερικών Ιατρείων του Κ.Υ. Κυπαρισσίας στο ΕΣΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/2013 / ΩΡΑ: 13:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 2.999.398,00 €

Ειδικότερα,
1. «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακού εξοπλισμού και υποδομών Νοσοκομειακής Μονάδας Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1,749,398.00 €

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση (με την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπου απαιτείται) και λειτουργία ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας που περιλαμβάνει:
1. Εξοπλισμό Μαγειρείων – Πλυντηρίων
2. Εξοπλισμό Μηχανογράφησης
3. Συγκρότημα Παραγωγής Οξυγόνου
4. Εξοπλισμό για Αναβάθμιση Υποδομών Η/Μ

2. «Αναδιαρρύθμιση Ισογείου του Κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων- Διοίκησης του Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.250.000,00 €

Το έργο αφορά την ανακαίνιση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των εξωτερικών ιατρειών και εργαστηρίων που στεγάζονται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου εξωτερικού ανελκυστήρα που συνδέει τους τρεις ορόφους του κτιρίου, καθώς και μικρή προσθήκη μεταλλικού διαδρόμου- στεγάστρου στη στάθμη του 2ου ορόφου που συνδέει τον νέο ανελκυστήρα με το κυρίως κτίριο.