Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/10/2013 / ΩΡΑ: 10:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 48712/2168/18-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελ/σου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου διαβιβάστηκε για δημοσιοποίηση σύμφωνα με το αρθ.5 & 6 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’) φάκελος για την ανανέωση -τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 883/07-04-2005 απόφασης Ε.Π.Ο. της Γ.Γ.Π.Π., ο οποίος αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
Ονομασία – Είδος έργου /δραστηριότητας: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λυγουριού», της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, στη θέση «Αυλός-Τζερέκου» της Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου, Νομού Αργολίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/10/DIMOS_EPIDAUROU.pdf