Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2013 / ΩΡΑ: 13:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. πρωτ. 69343/5807/22-10-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
Ονομασία – Είδος έργου: «Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης δυναμικότητας 600 προβάτων ιδιοκτησίας της ΜΑΝΟΣΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Ε. στη θέση Μπίγκα Τ.Κ. Μάνεση, Δ.Ε. Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων, Ν. Αργολίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/10/MANOSFARM.pdf