ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Βόρειας & Νότιας Εισόδου) προϋπολογισμού Δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2013 / ΩΡΑ: 12:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ