ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π.Ε Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/2013 / ΩΡΑ: 08:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1791/15-10-2013 Aπόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: » ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ » πρ/σμού: 3.619.890,00 €, με Φ.Π.Α. To έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό: 2.857.679,16 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Ανακοίνωση …

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/10/perilipsi.pdf