ΠΙΝΑΚΑΣ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 2-10-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2013 / ΩΡΑ: 11:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ