ΠΙΝΑΚΑΣ 48 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 15-10-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2013 / ΩΡΑ: 14:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ