ΠΙΝΑΚΑΣ 49 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 22-10-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2013 / ΩΡΑ: 11:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ