ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ηχητική κάλυψη και ηχογράφηση των συνεδριάσεων του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου