ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απομαγνητοφώνηση και στοιχειοθέτηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου